We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Contact us

Ieder kind is een unieke persoonlijkheid die een eigen ontwikkelingsweg te gaan heeft. De taak van de pedagogisch medewerker is dan ook het kind op deze weg te volgen en te begeleiden. Voorwaarde voor dit alles is dat zij een sfeer creëert waarin het kind zich geborgen kan voelen. Rust, ritme, zintuigontwikkeling en natuur zijn punten waar veel aandacht aan wordt geschonken. Daarnaast probeert zij, mede door haar eigen houding, kinderen respect voor de ander en de wereld om ons heen bij te brengen.
De zon geeft licht aan de planten omdat de zon van de planten houdt
Rudolph Steiner
/ Filosoof / Pedagoog
Tastbare kwaliteit
Kære kiest voor kleinschaligheid. Kleinschaligheid schept warmte en geborgenheid waar kinderen en ouders, maar ook de pedagogisch medewerkers, zich prettig bij voelen.

Door een aparte babygroep creëren we de rust die de allerkleinsten nodig hebben. De inrichting van de dag is zo dat kinderen het ritme krijgen dat ze thuis gewend zijn.

Natuurlijk
Bij Kære houden wij van de natuur. Wij gaan bewust om met materialen, het speelgoed is zoveel als mogelijk van hout en ook het textiel is van natuurlijk materiaal.
Onze liefde voor de natuur is ook terug te zien in onze voeding: wij geven zoveel mogelijk biologische voeding. Dagelijks koken we vers voor de kinderen.
We volgen de seizoenen en de grote feesten.
We beleven zonneschijn en regen en zijn zo veel mogelijk buiten.
Bewezen pedagogische expertise
De ontwikkeling van kinderen én medewerkers staat centraal bij Kære. We gaan voor de allerbeste kwaliteit en zorgen voor een ontspannen en open cultuur. Onze medewerksters worden met zorg geselecteerd op betrokkenheid, ervaring en liefde voor het vak.
Onze medewerksters worden bijgestaan door een pedagogisch expert. Door permanente educatie houden we het pedagogisch niveau hoog.
Unieke ontwikkelingsweg
Kære wil de algehele ontwikkeling van een kind stimuleren waarbij we rekening houden met de wensen van ouders ten aanzien van opvoeding. Kinderen groeien, bloeien en leren elke dag weer nieuwe dingen. Soms zijn dat hele bijzondere momenten. Op een dag leren ze bijvoorbeeld lopen, of ze eten iets nieuws. Dan is het mooi om zo’n moment vast te leggen in een persoonlijk logboek van uw kind waarin u leuke en belangrijke wetenswaardigheden kunt teruglezen.
Flexibel
Kiest u voor kinderopvang, dan heeft u verplichtingen elders. In de praktijk kunnen deze op bepaalde momenten niet synchroon lopen met de geplande opvang. En dat ziet u als ouder lang niet altijd ruim van te voren aankomen. Als we de mogelijkheid ook maar enigszins hebben, kunnen dagen worden geruild.
Muziek en lichamelijke expressie
Muziek en lichamelijke expressie is de voeding van de ontwikkeling van een kind. Muzikale spelvormen zoals zingen, dansen en spelen op instrumenten krijgen veel aandacht bij Kære Kids. Dagelijks zingen wij liedjes met de kinderen. Het samen zingen versterkt de band tussen de kinderen en de pedagogisch medewerker. Tijdens het dansen leren de kinderen hun lichaam bewegen. Ze ontwikkelen gevoel van ritme en maat. Het vertellen van een verhaal kan aanleiding zijn om dit uit te beelden. Tijdens de dramatische expressie worden verhaaltjes en ervaringen uitgebeeld en omgezet in handelingen. Dit stimuleert de fantasie en creativiteit van de kinderen.
KÆRE
-KINDEROPVANG-
KÆRE

NATUURLIJK BELEID

- The best services for you -
Biologische voeding
Wij gebruiken bij Kære Kids zoveel als mogelijk biologische en vers(e) producten voor de warme maaltijd omdat dit gezonder is en beter voor de lichamelijke ontwikkeling van het jonge kind.
Biologische gewassen krijgen de tijd om te groeien, te rijpen en op smaak te komen. Er worden geen synthetische conserveringsmiddelen, smaak-, geur- en kleurstoffen toegevoegd bij de verwerking en biologische groenten en fruit worden geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

Biologische zuivel, eieren en vlees komen van dieren die een goed leven hebben gehad. Biologische boeren vinden het welzijn van hun dieren belangrijk en houden rekening met de aard van het beestje. Ze houden kleinere hoeveelheden dieren en laten ze niet te dicht op elkaar leven.

Omdat de biologische landbouw geen kunstmest gebruikt en alle dierlijke mest in de kringloop teruggaat, is er geen mestoverschot. De bodems en sloten rondom biologische bedrijven hebben dan ook nauwelijks last van verzuring en vermesting. Ook wordt de natuur niet verstoord door chemische bestrijdingsmiddelen.
De biologische producten bevatten daardoor meer vitamine C, mineralen en anti-oxidanten en geen resten van nitraat. Deze kunnen een schadelijk effect hebben op de ontwikkeling van kleine kinderen en gezondheidsrisico’s opleveren.
Biologische voeding is dus voedzamer en gezonder.

Genieten van de natuur
Kære Kids daagt kinderen uit zoveel mogelijk buiten te spelen. Wij geven de kinderen graag de kans om te groeien midden in het groen. Dit betekent dat ook voor de allerkleinste veel gebruik wordt gemaakt van onze prachtige belevingstuin. Zo eten de peuters in de zomermaanden vaak in onze eigen tuin. In de tuin mogen de kinderen slepen met takken en spelen in de zandbak. Het blijkt uit onderzoek dat buiten spelen in een groene omgeving kinderen ontspant, de concentratie verbetert, kinderen stimuleert tot bewegen en de fantasie prikkelt. Omdat de natuur elke dag en elk seizoen verandert ontdekt het kind elke keer weer nieuwe dingen in de tuin en dat maakt buitenspelen leuk!
Rust regelmaat en reinheid
Regelmaat, gewoonten en rituelen geven kinderen houvast in de tijd. Als je weet hoe de dag ongeveer verloopt, geeft dat rust. Je hoeft er als kind niet bij stil te staan. De opbouw van de dag heeft een vast verloop. De dagen van de week zijn herkenbaar aan bepaalde activiteiten. De seizoenen en jaarfeesten geven het jaarritme aan; de spelletjes, activiteiten en verhalen sluiten daarbij aan. De rust die de kleinsten nodig hebben bieden we door overmatige prikkels te vermijden en tegemoet komen aan de slaapbehoefte van je baby.
Natuurlijke materialen
Kwaliteit en echtheid van materialen is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de zintuigen. Speelgoed en inrichting zijn daarom van natuurlijke materialen. Ook de kleuren zorgen voor een harmonische omgeving.

Praktische informatie

Oudercommissie
Kære Kids heeft een oudercommissie, met als belangrijkste taken:
• de belangen behartigen van kinderen en ouders;
• de communicatie bevorderen tussen ouders en de medewerkers van het kinderdagverblijf;
• advies geven over bijvoorbeeld opvoeding, spelen, ontwikkelen, veiligheid en gezondheid.

Als u ook een bijdrage wilt leveren aan de oudercommissie, dan kunt u dat aangeven bij de locatiemanager.

Klachtenreglement
We willen graag dat u heel tevreden bent over onze opvang. Heeft u een opmerking, een wens of een klacht? U kunt dan in eerste instantie terecht bij de mentor van uw kind. Komt u daar niet uit, kunt u terecht bij onze locatiemanager.

Komt u er niet uit in dat gesprek, of wilt u direct een klacht indienen? Of heeft u juist een suggestie of wens die u wilt doorgeven? Wij hebben hiervoor een reactie formulier.

Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet tevreden bent over de klachtenafhandeling en behoefte heeft aan onafhankelijk en deskundig advies. Hiervoor kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Zij zijn verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en verwijzen u, wanneer dat nodig is, ook aan hen door. In sommige gevallen kunt u een klacht direct aan de Geschillencommissie voorleggen. Meer informatie over het Klachtenloket Kinderopvang vindt u op de website www.klachtenloket-kinderopvang.nl.